Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

authenticiteittest (online)

Authentieke mensen maken meer gebruik van hun talenten, potentieel en creativiteit. Zij vertrouwen meer op wie zij zijn en durven meer op hun intuïtie te varen. Daarom handelen zij meer vanuit hun persoonlijke kracht en zijn zij beter in staat om vanuit verbinding samen te werken.Door anderen worden authentieke mensen ervaren als open, eerlijk en oprecht: “What you see is what you get.” Zowel voor de organisatie als voor het individu is authenticiteit dus een essentiële succesfactor. humanage heeft daarom als uitgangspunt om authenticiteit bij mensen te vergroten. Om authenticiteit verder inzichtelijk te maken en derhalve te kunnen ontwikkelen, hebben wij een test geconstrueerd die dit begrip meetbaar maakt. In 2009 bracht humanage  de eerste persoonlijkheidsvragenlijst op de markt die authenticiteit meet en daarmee praktisch toepasbaar maakt. De test kan worden ingezet bij selectiegesprekken, maar ook bij de ontwikkeling van medewerkers. 
 


nieuws en events

03 / 12 / 2009 Het onderbuikgevoel voorbij