Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

coaching

Coaching bij humanage is een interactief proces, altijd gerelateerd aan de beroepscontext en toegesneden op de individuele situatie van de medewerker. Het doel is het bevorderen en stimuleren van leer- en ontwikkelingsprocessen bij individuen (of groepen). De eerste stap is om inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal vooraf bepaalde persoonlijke doelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. Ons uitgangspunt hierbij is ont-wikkelen. Letterlijk genomen is ont-wikkelen het ontdoen van wikkels, waarbij iemands authentieke kern (zijn passies en talenten) worden blootgelegd. Uiteindelijk draait het erom dat die optimaal tot hun recht komen.

De coaching die humanage aanbiedt richt zich op:

  • Individuele coaching: is gericht op het ontwikkelen van je authenticiteit en het doorbreken van bestaande patronen. Door het vergroten van zelfinzicht, het ervaren van alternatieve denkpatronen en het oefenen met nieuw gedrag, wordt naar concrete resultaten toegewerkt.
  •  Loopbaancoaching: afhankelijk van gekozen modules wordt antwoord gegeven op de vragen ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’. Vervolgens wordt de kandidaat begeleid en gestimuleerd in de fases van oriëntatie, keuzes maken, ondernemen van acties en gespreksvoering.
  • Executive coaching: is erop gericht om managers te helpen mee te groeien met huidige en toekomstige veranderingen. Daarbij richten wij ons met deze vorm van coachen op het versterken van de managementvaardigheden, –stijlen en –methodieken.
  • Teamcoaching: richt zich op het ondersteunen van het groepsdynamisch proces, waarbij zaken als vertrouwen, macht, erkenning en veiligheid een grote rol kunnen spelen. In onze benadering staan het nemen van verantwoordelijkheid, benutten van talenten, handelen vanuit respect en het maken van heldere afspraken centraal. Dit leidt tot een toename van verbondenheid, efficiëntie en daadkracht van het team als geheel en de teamleden afzonderlijk.