Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

HRD advies

Een organisatie kan enkel in beweging komen en zich verder ontwikkelen wanneer haar mensen de mogelijkheid krijgen en pakken om in ontwikkeling te komen. Investeren in mensen is daarmee van cruciaal belang voor organisatieontwikkeling.

Leidinggevenden en medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar ook de organisatie kan veel doen om ontwikkeling te stimuleren. Organisatieaspecten als vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor het met succes ontwikkelen van mensen. Om bij te dragen aan deze waarden stimuleert humanage in haar aanpak een ‘mindset’ waarbij talent als basis wordt genomen en kiezen wij voor de waarderende benadering in onze ontwikkeltrajecten (werken vanuit dat wat al is, toepassen positieve psychologie).

Wij helpen bij het creëren van een situatie waarin zowel mensen als organisatie in hun kracht staan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. humanage adviseert over de wijze waarop Human Resource Development bijdraagt aan het succes van de organisatie. Bijvoorbeeld: past het HRD-beleid bij de strategie van de organisatie? En hoe vertaal je het HRD-beleid naar de praktijk? Hoe staan de mensen in de organisatie ten opzichte van dit beleid? Kunnen zij mee in eventuele veranderingen?

Wij doen een analyse van de bestaande situatie en geven aan welke kansen en uitdagingen er zijn voor de organisatie en haar medewerkers. Vervolgens stellen wij samen met u een plan van aanpak op waarin wij de verschillende mogelijkheden uiteenzetten om tot een effectief en doeltreffend resultaat te kunnen komen. Veelvoorkomende thema's hierbij zijn:

  • het bevorderen van bevlogenheid
  • het maximaal inzetten van talent door authenticiteit
  • het vergroten van eigenaarschap in de organisatie
  • het ontwikkelen en bestendigen van (kern)waarden
  • competentie management
  • cultuurverandering

Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle is een toonaangevende organisatie waar veel getalenteerde, ambitieuze mensen werken. De directie had echter het gevoel dat JLL tot meer in staat was. Door het maximale uit de organisatie en de mensen te halen, kan zij voorop blijven lopen in een veranderende markt en ook de talenten van de toekomst aan zich binden. Humanage is gevraagd mee te helpen om een cultuur te creëren waarin bevlogenheid centraal staat; vanuit een gevoel van trots en betrokkenheid het eigenaarschap en de samenwerking versterken zodat werkplezier en mooie resultaten hand in hand gaan.

Bekijk de case

Loxia

Na het uitvoeren en bespreken van de conclusies van de Bevlogenheidsscan®, heeft Loxia ons gevraagd om te ondersteunen in het stimuleren van eigenaarschap binnen de organisatie.

Bekijk de case

BrabantWonen

BrabantWonen is een grote Brabantse corporatie en volop in ontwikkeling. Om hun doelen en ambities te kunnen verwezenlijken werken zij aan het professionaliseren van de organisatie. Daarbij willen ze verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen, een coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen en meer sturen op resultaat. Met als doel dat alle medewerkers zich in het werk ondernemend en initiatiefrijk opstellen en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor het bedrijf, het resultaat en de belangen van de klant. Meer eigenaarschap dus. Zij hebben ons gevraagd om dit project voor hen vorm te geven. De titel van dit project was "sterk in je werk".

Bekijk de case

Veel beantwoorde vragen

Hoe kan een traject voor het invoeren van competentiemanagement eruit zien? Antwoord