Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

HRD advies

Een organisatie kan enkel in beweging komen en zich verder ontwikkelen wanneer haar mensen de mogelijkheid krijgen en pakken om in ontwikkeling te komen. Investeren in mensen is daarmee van cruciaal belang voor organisatieontwikkeling.

Leidinggevenden en medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar ook de organisatie kan veel doen om ontwikkeling te stimuleren. Organisatieaspecten als vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor het met succes ontwikkelen van mensen. Om bij te dragen aan deze waarden stimuleert humanage in haar aanpak een ‘mindset’ waarbij talent als basis wordt genomen en kiezen wij voor de waarderende benadering in onze ontwikkeltrajecten (werken vanuit dat wat al is, toepassen positieve psychologie).

Wij helpen bij het creëren van een situatie waarin zowel mensen als organisatie in hun kracht staan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. humanage adviseert over de wijze waarop Human Resource Development bijdraagt aan het succes van de organisatie. Bijvoorbeeld: past het HRD-beleid bij de strategie van de organisatie? En hoe vertaal je het HRD-beleid naar de praktijk? Hoe staan de mensen in de organisatie ten opzichte van dit beleid? Kunnen zij mee in eventuele veranderingen?

Wij doen een analyse van de bestaande situatie en geven aan welke kansen en uitdagingen er zijn voor de organisatie en haar medewerkers. Vervolgens stellen wij samen met u een plan van aanpak op waarin wij de verschillende mogelijkheden uiteenzetten om tot een effectief en doeltreffend resultaat te kunnen komen. Veelvoorkomende thema's hierbij zijn:

  • het bevorderen van bevlogenheid
  • het maximaal inzetten van talent door authenticiteit
  • het vergroten van eigenaarschap in de organisatie
  • het ontwikkelen en bestendigen van (kern)waarden
  • competentie management
  • cultuurverandering

Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle is een toonaangevende organisatie waar veel getalenteerde, ambitieuze mensen werken. De directie had echter het gevoel dat JLL tot meer in staat was. Door het maximale uit de organisatie en de mensen te halen, kan zij voorop blijven lopen in een veranderende markt en ook de talenten van de toekomst aan zich binden. Humanage is gevraagd mee te helpen om een cultuur te creëren waarin bevlogenheid centraal staat; vanuit een gevoel van trots en betrokkenheid het eigenaarschap en de samenwerking versterken zodat werkplezier en mooie resultaten hand in hand gaan.

Bekijk de case

BrabantWonen

BrabantWonen is een grote Brabantse corporatie en volop in ontwikkeling. Om hun doelen en ambities te kunnen verwezenlijken werken zij aan het professionaliseren van de organisatie. Daarbij willen ze verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen, een coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen en meer sturen op resultaat. Met als doel dat alle medewerkers zich in het werk ondernemend en initiatiefrijk opstellen en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor het bedrijf, het resultaat en de belangen van de klant. Meer eigenaarschap dus. Zij hebben ons gevraagd om dit project voor hen vorm te geven. De titel van dit project was "sterk in je werk".

Bekijk de case

Casade

Bij woningbouwcorporatie Casade staat bevlogenheid hoog op de agenda. Om invulling te geven aan bevlogenheid is gestart met het formuleren van haar kernwaarden. Maar nog belangrijker is dat al haar medewerkers deze waarden beleven en herkennen om vervolgens vanuit hun eigen waarden de verbinding met deze waarden te zoeken. Om die reden heeft Casade, humanage gevraagd om samen met hen op 2 juli van dit jaar een ‘kernwaardendag’ te organiseren.

Het doel van de kernwaardendag is om op een inspirerende, betekenisvolle wijze de kernwaarden tot leven te wekken. Om samen met alle medewerkers te benoemen hoe deze kernwaarden er uitzien in de praktijk. Herkenbaar in gedrag. Want een waarde die niet zichtbaar wordt in gedrag, heeft geen enkele waarde voor de organisatie.

Bekijk de case

Veel beantwoorde vragen

Hoe kan een traject voor het invoeren van competentiemanagement eruit zien? Antwoord