Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

masterclass bevlogen werken vanuit authenticiteit

Uit wetenschappelijk onderzoek van humanage is gebleken dat de meest succesvolle talenten over het algemeen authentieker en meer bevlogen zijn dan gemiddeld. Authentieke mensen maken meer gebruik van hun talenten, potentieel en creativiteit. Vanuit hun vertrouwen staan ze meer open voor nieuwe ervaringen en durven ze meer op hun intuitie te varen. Ze ervaren een innerlijke vrijheid en evenwicht, wat helpt in het vinden van een goede balans tussen de verschillende rollen die zij vervullen. Een authentieke werknemer kan beter omgaan met uitdagende situaties en stress, is mentaal weerbaarder en heeft een hogere werktevredenheid, komt eerder in een staat van flow. 

De masterclass bevlogen werken vanuit authenticiteit kan voor verschillende doelgroepen op maat gemaakt worden. Doelstellingen kunnen zijn:
  • inzicht geven in bevlogenheid; wat is het en waarom is het belangrijk
  • verlangen aanwakkeren naar bevlogenheid; dat wil ook ik ook, daar wil ik meer van
  • inzicht geven in wat je kunt doen om bevlogenheid te stimuleren bij jezelf of bij anderen
  • bewustmaken van het grote belang van authenticiteit en hoe je hier in kunt ontwikkelen
  • inzicht geven in je grootste belemmeringen om authentiek te kunnen zijn en bevlogen te kunnen raken
  • prikkelen tot zelfreflectie en tot actie
  • concrete tips voor de dagelijkse praktijk

In de masterclass maken we mensen bewust wat authenticiteit en bevlogenheid kan brengen en hoe je dit kunt ontwikkelen. We geven inzicht in de verschillende onderdelen, maar geven ook tips hoe je voor jezelf stappen kunt zetten als je wilt groeien op een of meerdere aspecten.