Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

training authenticiteit

Bij onze training authenticiteit versterken we de authenticiteit van de deelnemers, waardoor ze meer succes en welzijn ervaren. Dit doen we door de vier dimensies van authenticiteit bij hen te ontwikkelen. We behandelen iedere dimensie in een aparte module. Aan iedere dimensie koppelen we actiegerichte, individuele- en groepsoefeningen. Hierbij bieden we een mix aan van leren op verschillende niveaus; niet alleen vergroten we het bewustzijn van iedere dimensie, ook het trainen van vaardigheden en gedrag komt per module uitgebreid aan bod.

module 1: zelfinzicht
De deelnemers krijgen onder andere inzicht in hun persoonlijke missie, talenten, drijfveren en waarden en hun patronen. 
module 2: zelfwaardering
De deelnemers gaan onder andere aan de slag met hun persoonlijke kracht en de keuze tussen angst en creatie.
module 3: autonomie
Hierbij richten de deelnemers zich onder andere op het omgaan en hanteren van belemmeringen. het onderzoeken van paradigma's, oordelen en het bewust maken van keuzes.
module 4: eigenaarschap
Hierin staan onder de volgende aspecten centraal: het ècht nemen van verantwoordelijkheid, de theorie van kijken-doen-krijgen, hun copingstijl, locus of control en self-efficacy. 

meer informatie 


Selecta

Selecta wil de komende jaren verder ontwikkelen en groeien in omzet en marktaandeel en wil de allerbeste producten en diensten blijven leveren die aansluiten bij de wensen van haar klanten en consumenten. Om dit te realiseren wil Selecta investeren in de ontwikkeling van haar eigen mensen. humanage ondersteunt Selecta hierbij.

Bekijk de case

Vivare P&O

Door Vivare zijn we gevraagd om een rol te spelen in het ontwikkelen van de afdeling P&O, zowel op individueel als op teamniveau. In onze aanpak hebben we gekozen voor een combinatie van het ontwikkelen van persoonlijke kracht (het op een hoger plan brengen van je adviseurschap) en het versterken van de kracht van het team (elkaar maximaal inzetten op talenten en drijfveren). Onze filosofie en kennis over authenticiteit en bevlogenheid vormt de basis voor beide; steeds wordt expliciet gekozen voor talent als basis.

Bekijk de case