Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

training en coaching met paarden

Het werken met paarden is een krachtig middel in het ontwikkelen van authenticiteit en (persoonlijk) leiderschap. Door het werken met paarden wordt je geconfronteerd met jezelf, zowel in positieve als in kritische zin. Paarden laten haarfijn zien wat iemands natuurlijke talenten zijn, maar leggen ook ontwikkelpunten en belemmeringen bloot. Onbewust gedrag en het effect hiervan worden bewust gemaakt.

Een paard geeft puur en inituitief terug wat hij krijgt. In hoeverre een paard met iemand wil werken zegt iets over de kwaliiteit van de verbinding, het energieniveau, de duidelijkheid en overtuiging in de (non-verbale) communicatie en de focus. Zowel ineffectieve als effectieve patronen en het effect daarvan op jezelf en anderen komen duidelijk naar voren.
 
Het werken met paarden biedt een verfrissende, andere manier van leren, is prikkelend en uitdagend. De aanpak is gericht op bewustwording, het verkrijgen van inzichten en het bewerkstelligen van daadwerkelijke verandering. Het biedt een mooie combinatie van leren op verschillende niveaus (bijvoorbeeld inhoud en beleving, ratio en gevoel, inzicht in dieperliggende persoonlijke patronen), maar ook concrete handvatten om dingen morgen echt anders te doen. Door de verkregen inzichten komen mensen persoonlijk in ontwikkelinhg. De persoonlijke kracht en het zelfvertrouwen nemen toe, waardoor ook de kwaliteit van de verbinding met andere mensen (klanten, collega's) toeneemt. Door steeds meer te werken vanuit je talent en persoonlijke kracht wordt je effectiever in je eigen handelen, je communicatie en leiderschap.

Lees hieronder de feedback van een deelnemer (coaching):

Rob, facility manager bij woningcorporatie Vivare
"Ik heb deze dag als heel waardevol ervaren. Met name omdat paarden geen vooringenomen houding of gedrag hebben ten opzichte van een individu. Juist deze blanco houding laten de effecten (en successen) helder zien. De bewustwording is heel waardevol en geeft mij veel handvatten om met mijzelf bezig te zijn! Ik zag bijvoorbeeld dat ik weerstand veroorzaakte op het moment dat ik niet duidelijk was in mijn doel en focus. Ik moest meer focus aanbrengen, meer stelling innemen en ervoor gaan! De ontwikkeltips leiden tot snel resultaat, erg mooi om te ervaren! De afsluiting was voor mij wel het hoogtepunt; te ervaren dat ik als leider duidelijk kan zijn en dat het paard mij daarin volgt, een heerlijk gevoel".   

de nederlandsche bank

De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland en maakt zich sterk voor financiële stabiliteit in Nederland. Zij draagt daarmee bij aan een duurzame welvaart in Nederland.

Voor de Nederlandsche Bank organiseerde humanage de training Persoonlijk Leiderschap met behulp van paarden. De focus lag op het beïnvloeden op basis van persoonlijke kracht en verbinding. In hoeverre sta je in je kracht, werk je vanuit je talent en kun je vanuit die persoonlijke kracht de verbinding maken met anderen? 

Uit onderzoek van humanage blijkt dat authentieke mensen door hun solide basis veel persoonlijke kracht en veerkracht laten zien. Hierdoor tonen ze vaak veel bevlogenheid in het bereiken van hun eigen doelen en idealen, maar kunnen ze aan de andere kant ook de nodige flexibiliteit en stressbestendigheid laten zien in het omgaan met de dynamiek en druk vanuit de omgeving.

Bekijk de case