Overlay titel

vind uw oplossing
mijn oplossing heeft betrekking tot:

vind uw oplossing

authenticiteit

Ben jij trouw aan jezelf? Authenticiteit is al sinds de oudheid een intrigerend onderwerp. Menig filosoof heeft zich gebogen over het grip krijgen op en het tastbaar maken van deze bijzondere kwaliteit. De belangstelling voor authenticiteit is weer opgebloeid vanwege de positieve effecten die het heeft op het functioneren van organisaties en individuen, of met andere woorden: succes.
Volgens humanage staat authenticiteit voor echtheid, oorspronkelijkheid. Met andere woorden: het klopt. Iemand die authentiek is, is congruent op alle niveaus. Je fysieke houding klopt met hoe je je voelt, wat je denkt en wie je in essentie bent. Het gaat over doen waar je in gelooft, dicht bij  jezelf (durven) blijven en van daaruit handelen en keuzes maken.

Heeft uw probleem betrekking tot authenticiteit?

bevlogenheid

De laatste jaren is de positieve psychologie in opkomst op de werkvloer. Niet langer staat het bestrijden van klachten centraal, maar het ontwikkelen van krachten. Er is steeds meer belangstelling voor de positieve kanten van het functioneren van mensen in organisaties. 

Heeft uw probleem betrekking tot bevlogenheid?

eigenaarschap

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en de beweging die daaruit voortkomt. Door actief kansen en problemen aan te pakken, door je eigen aandeel in gebeurtenissen te zien en te bekijken wat je zelf kunt doen om zaken op te lossen of te verbeteren.

Heeft uw probleem betrekking tot eigenaarschap?

leiderschap

Authentieke leiders zijn de toekomst. Wij bevinden ons momenteel in een belangrijk tijdperk, een tijdperk dat belangrijke wijzigingen voor de leiders van nu met zich mee gaat brengen. Onze wereld wordt steeds meer open en transparant, de ontwikkelingen in de ICT gaan razendsnel.

Heeft uw probleem betrekking tot leiderschap?

verbinden

humanage werkt vanuit de overtuiging dat échte verbinding tot mooie en duurzame resultaten leidt. Wij geloven dat de kracht van een team groter wordt als de deelnemers onderling de verbinding versterken. Verbondenheid creëren we door bij de basis te beginnen. Door elkaar te leren kennen, begrijpen en waarderen. Om zo te kijken naar de talenten en passies van ieder teamlid en wat deze aspecten bijdragen aan het team.

Heeft uw probleem betrekking tot verbinden?